L’inedito indulto del Re Roberto D’Angiò per sedare il conflitto civile in Salerno del XIV secolo.

«ROBERTUS etc. UNI VERSISI PRESENTIS JNDULTI SERIEM INSPECTURIS, TAM PRESEN- TIBUS quam futuris. Benigna clementia ornatus Principimi, salusque certissima, tollit culpam, mittit of- fensam, quo fit, ut non solum levibus, et excusabilis indulgeatur excessibus, verum plerumque graves culpe, et manifesta facinora misericorditer relaxerunt. Sane prò parte Universitatis hominum Civitatis Saler- ni nostrorum fidelium, per certos eorum Sindicos ad Curiam nostram missos, fuit Maiestati nostre nuper expositur quod ab olim Hostis humani generis procurante nequitia inter Salernitanos Cives cognomine de Agello Caporales, aliosque consanguineos, et seguaces ex una parte. Et illos de Sancto Magno Capora- les, eorumpque consanguineos ex altera, aliosque eiusdem Civitatis Cives, et incolas, sic insurrexit partia- litatis dissidium, ac livor et odiutn; quod eis involutis gravibus inimicitiarum dispendi js concitata sunt hinc inde discrimina varia, et scandala tumultuosa producta, adeo quod alterutrum insurgentes ad arma, non solum Civitatis ipsius,sed totius circumposite Regionis, tranquillitatis Statum, turbationis amare lubrico fatigarunt invasionum excessus, cedes, percussiones, depredationes, incendia, aliaque maleficia plurima, continuatione reproba committentes. Itaquod se noverunt ex iis aliqui Forjudicationum, et aliqui Bannitionum, et candemnationum diverismode sententi js, et pecunari js penis aliis subjacere, per que non solum indignationem nostram, sed et nostorum Officialium persecutionem tenere incurrerunt. Tandem divina miseratio, ipsius Civitatis Statui depresso compatiens, adeo eorundem corda dissidentium eru- divit, quod Caporales dissidentes prefati, relaxatis sibi invicem odi js, livoribus, atque rancoribus quibu- scumque: interse firmam pacem, atque concordiam inierunt, remittentes sibi altrinsecus homicidiorum criminationes quascumque percussiones, invasiones, damna, iniurias, incendia et alia hinc inde excessus, crimina, et maleficia subsequenta, quibus abolitis, cuiuslibet scandali, et dissentionis materia tolleretur. Ipsaque remissio late pacis. produceret iuvamenta, propter quod prò parte ipsius Universitatis, que in dictorum suorum Civium. persecutione, et depressione concubiter, et multiplicis vexationis tedio pertur- batur: Maiestati nostre supplicavit ardentius, ut ad removenda preterite litis discrimina, et cuiuslibet con- tentionis, et scandali materiam succedendam, ut nullo unquam tempore illius exurgat strepitus, vel reno- vetur obliteranda memoria ipsorum, omnes penas, et culpas premissorum causa, et occasione committas, ac Forjudicationum, Bannitionum, et condemnationum sententias, et pecunarias penas alias, quas prop- terea incurrissa noscuntur, remittere, illisque sua bona restitui, prò parte nostre Curie arrestata, ac capti- vos, siqui in carceribus nostrorum Officialium detinentur propterea relaxari iubere ob Regalis potestatis presidio dignaremur. Sic equidem, quod si aliqui ex prefatis dissidentibus, et pacificatis sententie, et de- clarationi Arbitrorum electorum de comuni, ipsarum pattium voluntate prò huiusmodi sedatione briga- rum, obedire neglexerint, ab ipsius relaxationis remissionis grada penitus sint exempli. Nos autem inter fideles nostros, amantes ubique concordiam, et bonum pacis, letis affectibus pro = sequentes, quia de pre- dictis pace, atque concordia, remissione, et relaxatione inter dictos Nobiles, consanguineos, et seguaces eorum, mutuo habitis ut prefectut ex dictorum Sindicorum relatione, et nostre Curie relatio certa facta, actento quoque, quod ea beneficio diete pacis, et remissionis nostre presentis, ipsius Civitatis status diuturna turbatione, ex dictarum brigarum dissidio dispendiose vexatus, et reformationiis quietis nocive su- scipit incrementum, huiusmodi supplicationibus tam benigne, quam misericorditer inclinati, unitatem fe- deris memorate pacis, atque concordie, ipsasque relaxationes, et remissiones super dictis homicidijs, cri- minibus, et maledicijs, offensionibus, invasionibus, depredationibus, percussionibus, damnis, incendijs, iniurijs, et excessibus alijs huc usque hinc inde commissis, ratas habentes, et firmas, ipsasque de speciali gratia, et certa nostra scientia per auctoritatis nostre suffragium roboramus. prefatis Nobilibus de Agello, eorumpque consanguineis, et seguacibus quorum nomina inferius describentur, per presentium seriem, omnes offensas et culpas, Forjudicationis, Banditiones, et condemnationes, quas premissorum homicidiorum, criminum, maleficiorum, offensionum, excessuum aliorum, et penas pecuniarias alias, quas pre- missa ratione, seu causa huiusque incurrisse noscuntur, de ipsa certa nostra scientia, et speciali gratia benigne remittimus, et misericorditer relaxamus, ipsisque Forjudicationum sententijs retractis eos restituimus ad omnes actus legitimos, et per beneficium nostre remissionis in integrum, infamie maculam illis ex dictis sententijs irrogatam misericorditer abolemus. Similem remissionis gratiam dictis de SantoMa- gno, consanguineis, et sequacibus eorum per alias nostra Litteras concedentes, ac volentes, et horum serie decernentes expresse, ut contra illos, seu quemvis eorum de predictis homicidijs, criminibus, maleficijs, offensionibus, invasionibus, damnificationibus, percussionibus, damnis, incendijs, iniurijs, et excessibus alijs ut predicitur sic commissis, ac Forjudicationibus, Banditionibus, condemnationibus, et penis pecu- niarijs aliis, in quas ut predicitur ordinarie, vel per officium, denunciationem, aut quomodolibet aliter, persequemus Presidem Regni Nostri nullatenus procedatur, quin potius ipsi Presides, prò ut ad eos, et eorumquemlibet pertinet, predicta bona ad opus diete Curie arrestata, et capta, eis restituant, ac restitui mandent, et faciant indilati, ac captivos siqui in eorum carceribus detinentur, liberent, et relaxent, omnemque processum adversus eos, et eorum quemlibet propterea habitum, in irritum retractent, quem et nos ha- rum serie de ipsa certa scientia prò bono pacis, atque concordie revocamus, et annullamus, ac nullum, et irritum nuntiamus. volentes, et decernentes expresse, quod in presentis nostre remissionis Jndulti gta- tia, quidam Sacerdos Theodorus nomine prò nefandis excessibus, quos commisit, damnatus perpetuo carceri in Turribus Capuanis, nullatenus includatur, sed ab ipsa gtatia penitus sit exclusus: in congruum quidem censetur et obsonum si ex sopitis litibus iurgiorum recens propago consurgeret, et contentionis extincte, materiam, recidiva innovatio suscitaret. quod si forte per prefatos dissidentes, seu quemvis eorum, post presentis nostre remissionis gratiam, aliqua committi flagitia, que ipsi paci viderentur refragari, et per quod alias illius bonum quomodolibet turbantur. aut aliquis ex eis arbitrio, seu declarationi, atque Sen- tentie dictorum Arbitrorum declarationi, sive sententie, presens nostra remissio, et absolutionis gratia ineficax censeatur, et penitus nulla sit: ac indicamus aperte recidivantes et inobedientes ipsos, de penis, et culpis teneri pristinis jam remissis super quibus, et alijs postmodum sic commissis excessibus, easdem Preside Regni nostri jus reddere volumus, et adequare per justitiam, quod culpa noxia producit damnabiliter in offensum. reservamus tamen nobis specialiter, et expresse quod in dictorum Arbitrorum sententia prossi- mus addere, minuere, et mutare sicut nobis videbitur, et placebit. Ab huiusmodi autem gratia, et remissione presenti, specialiter, et signanter excludimus Falsarios quoslibet, sive de falsitate notatos, vel su- spectos, qui nec in illa quomodolibet includantur, nec existant patecipes remissionis eiusdem, illi prese- rim, qui citati propterea, jam reperti sunt contumaces. mandamus insuper eiusdem Jndulti tenore, de ipsa certa scientia nostra Regentibus Curiam Vicarie Regni Sicilie, et Judicibus eiusdem Curie, Justitiarijs, Straticotis, Capitaneis, et Officialibus dicti Regni, presentibus, et futuris, quos prefatis omnibus, quorum nomina ut predicitur inferius annotantur, huiusmodi remissionis, et Jndulti nostri gratiam servent tenaciter; et mandent, et faciant quantum ad uniuscuiusque eorum pertinet inviolabiliter observari, nec illos, seu quemvis eorum contra illius seriem impetant quomodolibet, seu molestent. Nomina vero predic- torum de Agello, consanguineorum, et sequacium eorum, sicut illa per eorum cedulas in scriptis Curie nostre dederunt sunt hic videlicet.

Philippus de Agello Miles, Jacobus de Agello, Mattheus de Agello, Franciscus de Agello, Masullus de Agello: Philippus de Agello dictus de Conte, Franciscus de Agello dictus de Conte, Johannes de Agello naturales dictus de Conte, Abbas Riccardus de Agello, Raynaldus de Agello, Johannes Rogerij Miles, Thomasus Rogerii Miles, Philippus Rogerii Miles, Guglielmus Rogerii Miles, Mattheus Rogerij Miles, Rogerius Rogerij, Simon Guarna Miles, Franciscus Guarna Miles, Pandulfus de Palearia Miles, Robertus de Canalibus Miles, Mattheus Caputgrassus Miles, Philippus Grecus Miles, Mattheus Saracenus, Jacobus de Dopnapenta, Riccardus de Palearia, Philippus Capurgrassus filius quondam PandulFi Militis, Nardus Caputgrassus, Robertus Capurgrassus, Nicolaus Caputgrassus filius quondam Jacobi, Pandulfus Pappa- carbonus, Rogerius Pappacarbonus.j Malgerius Curialis: Andreas, Cerullus, et Zottolus filij eiusdem Mal- gerij, Judex Malgerius Scottus, Notarius Guillelmus Scottus, Nicolaus Scottus filius quondam Riccardi, Ciccus de Alduino: Philippus de Alduino, Clericus Biscardo de Alduino, Johannes de Gualterio, Maz- ziottus de Alduino naturalis, Zottulus Bussidarius, Percivallus Neapolitanus, Martuccius Comitus filius Guidonis Militis, Rogerius de Canalibus, Cubellus Manganarius, Johannottus Manganarius, Masullus Comitus filius quondam Thomasij militis, Riccardus Marchisius filius quondam Rogerij Militis, Franciscus Coppula, Robertus Coppula clericus, Johannottus Coppula, Pandulfus Coppula, Zottulus Coppola, Philippus Coppula, Masullus de Porta dictus de Drogo, Erricus Grecus. Guglielmus Grecus, Riccardus Gre- cus, clericus Romualdus Grecus, Zottulus Grecus, Tuczillus Saragnanus, Philippus Saragnanus, Johannes Sulimena, Cuccillus Sulimena, Franciscus Sulimena, Notarius Robertus Sulimena, Johannes Mane- scallus. dictus Russus, Alexander Sulimena, Masullus de Canalibus naturalis, Zottulus de Rogerio. Pip- pellus Gambulimus, Petrillus surdus, Peliparius, Petrus de dopnaGaudiana, Guarnerius de Guarnerio, Masullus Cafarus, Magister Guillelmus Scoldati, Philippus de Orlando, Guillelmus de Orlando, Petrus de Orlando, Philippus de Datulo, Bynus filius Concorde, Andriottus Rugius, Christophorus de Datulo, Masullus de Datulo, Masullus Pastellarius, Philippus de Basilio, Niger frater eius; Rogerius Cretatius Co- lutius de Acon, Zottulus de Acon, Judex Landulfus Pastellarius, Adernarius Pastellarius, Marcus dictu Rege de Salerno, Biscardus filius Amalfitani de Civita, Montonus Curbiserius, Cubellus Ciprianus, Nico- laus de Argento dictus Gurnase, Nicolaus cantator, Johannes Niger, Petrus de Drogo naturalis, Zottulus Brugus, Petrillus de Abundantia, Nicolaus de Habundantia, Guillottus de Habundantia: Angelillus de Habundantia, Angelillus Saracenus, Franciscus Marancius naturalis de Salerno. Cirillus Bussidarius, clericus Masullus Cipolla, clericus Johannes de Todo naturalis, Panicocolus filius dopneBerrute, Nicolaus Ciprianus, Guillelmus Saracenus, Andreas de Fornaria, Paulus de Fornaria, Rogerius Abusono, Masullus de Luciano, Stasius de Acquasalsa, Zottulus frater eius, Angelillus dictus Vassallus, Zottulus de Basilio, JohannesBussidarius naturalis, Guillelmus Curialis, Masullus de Montella, filius Thomasij de Petraia, Marcus Curialis, Clarellus Curialis, Johannes de Marnila, Orclamius, Pippulus Scarparius, Colutius Ro- manus, Johannutius de Petosola, Guillotta San Marcus, Nicolaus Billana, Petrullus Jacutius de Minorato, Petrullus Surdus, Tirellus filius Angeli Orclanij, Neapolitanus de Malogno, Abrasius de Forte, Lippus de Palmerio, Bartolomeus de Benedicto, Notarius Robertus Bellus, Nicolaus Niger, Antonius Amal- fitanus, Andreas Manganarius filius Nicolai, siczunus filius Saliambene, Petrullus Grecus naturalis de Salerno, Angelus de Bisogno, Paulus de Donato, Jacobus de Doanto, Niger de Donato, frater elicti Pauli, Johannes de Bisogno, Martutius de Bisogno, Zocculus de Fenza, Angelus Citrillus, Nicolaus de Burdone, Guillelmus Citrillus de Forijs, et pertinentijs Salenti, Martinus de Jacobo, Robertus Celentanus de Cor- roiano Massarij Johannis de Rogerio Militis. Jacobus de Riccardo dictus Cicius de Capoxano, Abamon- tus de Ytilia de Paczano, Johannuntius de Asquintino filius quondam Jacobi de Sancto Cipriano, Venu- tus de Angelo, Guillelmus de Presbitero de Caprilia, Cubellus de Riparato, Masullus de Riparato, Simon de Ripa, Notorius Johannes de Gaieta, Michael Tutius habitator Liciniani familiaris dicti Jacobi de Agel- lo. Florillus de Donato, Bellus de Donato, Jacobus de Fenza, Salernus de Thesauro; Ciccus de Thesauro, Johannes Celentanus, Zusius de Gaudinolo, Pippulus de Gaudinolo, Cola de Donato, Nillus de Guerra- sio, Colutius de Aquila habitator Salerni, Pandullus de Perosio, Rogerius deio Russo de Forijs, et pertinentijs Salerni, Calvagnus Fissinarius, Michael Fissinarius, Mattheus Fissinarius, Marinus de Juliano de Cava, Nicolaus Scans, Petrus Benevento, familiariis dicti Thomasij Militis. Mattheus de Guerrasio, Qua- rellus de Doanto de Pastina pertinentiarum Salerni, Robertus Petri Bartolomei, Robertus de Adram Gi- rambe, Maczeus de Sparano, Nicolaus Petri de Angelo, Jacobus Jonannis Michaelis, Petrus de Constantio familiaris dicti Johannis de Rogerio Militis, Nicolaus Donadei, Petrus Michaelis, Petrus Matthei, Jacobus de Leonardo de Rosella, familiaris dicti Guillelmi de Rogerio Militis, Martutius de Ripa, Abbas Philippus de Ripa de Gifono, Zeulus de Marchisio de Ebulo, Guillutius de Ritalaque, Gaulterius Fallami- liar de Pisis familiaris predicti Abbatis Riccardi. Gubi de Guerrasio de Foria Salerni, Risius de Ballone, colonus predicti Roberti de Canalibus Milites. Rogerius de Theano, Blasius de Ambrosio de Marzanisio familiaris dicti Philippi de Rogerio Militis. Jannicellus de Reparato, Riccardus Bufalus dictus Griffus de Foria Salerni, Rentius de Ripa, Andriottus de Ripa, Cirellus de Ripa, Rymundus de Ripa, Feulus de Ripa, familiaris dicti Matthei de Rogerio Militis. Philippus Roti, Guillelmus Roti, Rogerius Roti, Berardus de Ripa familiaris predicti Philippi de Agello Militis. Franciscus dictus Maccaronus. familiaris Matthei Caputgrassi predicti Militis. Jacobus de Sere Philippo, familiaris predictis Simonis Guarne Militis. Angelillus de Neapoli filius quondam Petrutij, Philippus de vulpicella de Salerno, Riminus Pauletta clericus.Nicolaus Buccamugellus clericus de Salerno. Francillus de Donato, Petrus de Donato, Nicolaus de Donato, Petrus de Bisogno, Petrullus de Bisogno, Metellus de Bisogno, Angelus de Bisogno, Donatus Picarellus, Nicolaus de Fensa, Granatus de Fensa, Jacobus de Fensa, Thomasius de Alferiis, Lippus de Arfano. Thomasius de Maria de Foria Salerni. Johannes Puczus, Laurentius Caputus, Nicolaus Sabatinus, Gerollus de Basso, Johannes de Bordone, Marchisius Picarellus, de Foria Salerni, Biscardus filius Amalfitani de Zeuta, Angelus Pellegrinus, Guillelmus de Dopno Jacobo, Franalus Pellegrinus, Johannes Zampullus, Petrus de Calabria, Johannes de Plantadella, Manfridus Trentenara de Longa, Jundillus de Dopna Gau- diana de Salerno. Plantadutius de Reparata dictus Brancatius, Adversanus de Sala, Philippus Sapere, Angelus de Donato, Salernus de Basso, Jacobus Sabatinus, Petrus Sabatinus, Johannes Sabatinus, Riccardus Fer- rucula, Florillus de Donato, Masullus Sabatinus, Baulus frater eius, Paulus Gallinella, Riccardus de Sanctis, Johannes filius eius, Laurentius de Santis, Jordanus de Liota, Zottulus de Bisogno, Thomasius de Donato, Civanus dictus Guarellus, Riccardus Sicilianus, familiaris prefati Thomasij de Agello Militis. Masius de Donato, Ciccanus de Rosa, Mattheus de Montorio de Materno, Thomasius Beretta, Petrus de Thoma- sio de Fredario, Nicolaus dictus Monacus, familiaris dicti Matthei de Agello. Colutius de Pandulfo, familiaris predicti Simonis Guarne Militis. Antonius Amalfitanus, Florillus de Sala, Johannes de Montorio, Petrus frater eius, Masullus de Gaudinsio, Cubellus Pignatarius familiaris predicti Masulli de Agello. Fruczulus de Campo, familiaris predicti Riccardi Marchisij. Francillus de Matrella, Angelus dictus Mata- raczo, Feulus de Jacono Roberto, Feulus de Raynaldo, Jasus de Raynaldo, Guillelmus de Andrea dictus Niczus, Philippus de Bernardo, Rogerius de Raynaldo, Abbamontus de Abbamonte, Masullus de Philip- po, familiaris dicti Simonis Guarne Militis. Johannutius de Finamore dictus Jaconus, Bernus de Alexan- dro, Nicolaus de Finamore, Angelus de Alexandro, Cuczulus Buttillierius, Guillelmus de Jordano, Nicolaus de Jordano, Petrus de Jordano, Johannutius de Finamore dictus Murellus, Orlandus Infante, Benu- tus de Fortunato, Rogerius de Berardo, Theulus de Jaquinto, Mattheus de Jaquinto, Cicculus de Jaquin- to, Thomasius de Jaquinto, Marchisellus de Scita, Amelionus de Gibello de Casalibus, et Forijs Salerni. Janniczulus de Petrutio de Salerno, Thomasus Farmanus, Johannes Farmanus, Jacobus Farmaniis, Nicolaus Farmanus dictus Biczus, de Pastina Salerni, Cubellus Pignatarius familiaris dicti Simonis Guarne Militis. Pardus de Ripa familiaris dicti Thomasij de Rogerio Militis, et Lucas familairis dicti Guillelmi Rogerij Militis. In cuius rei testimonium pretens Indulti scriptum exinde fieri, et pendenti Maiestatis nostre sigillo iussimus communiri. Datum Neapoli, per manus Johannis Grilli de Salerno Militis, Iuris Civi- lis Professoris, et vice Protonotarij Regni Sicilie Anno Domini MCCCXXXVIII. die XV Junij XV Jndic- tionis. regnorum nostrorum Anno XXX. Eodem die, similes facte sunt usque ad nomina predictorum de SanctoMagno. Sunt hec videlicet.

Philippus de Sancto Magno, Petrus de Sancto Magno Milites. Buffalus de Sancto Magno, Cicculus de Sancto Magno, Abbas Nicolaus de Sancto Magno, Franciscus de Sancto Magno Miles, Masullus filius eiusdem, Ricardus de Sancto Magno dictus Sclavus, Pupillus de Sancto Magno, Tuczulus de Sancto Magno, Nicolaus de Sancto Magno naturalis, Bifillus de Sancto Magno, Masullus de Sancto Magno frater eius, Henricus de Sancto Magno naturalis, Riccardus Caputgrassus Miles, Masullus Caputgrassus filius eius, Symon Caputgrassus, Nicolaus Capitgrassus Filius eius, Jacobus Caputgrassus, Robertus Caputgrassus, Bernillus Caputgrassus, filii eiusdem Jacobi, Riccardus caputgrassus frater eorum. Landulfus Caputgrassus, Lisulus Caputgrassus, Symon Caputgrassus naturalis, Zottulus Caputgrassus naturalis, Pandullus Caputgrassus, Nicolaus Caputgrassus frater eius, Johannes Caputgrassus naturalis, Pippulus Caputgrassus, Musca frater eius, Cicculus Caputgrassus. Johannes Saponarius, Thomasius filius eius, Nicolaus Cor- bula, Thomasius filius eius, Johannoctus Caputgrassus naturalis, Gualdalus Verme, Guillelmus de Medi- tijs, Ciccus de Bonfilia, Riczus Cipparius, Nutillus de Orlandella de Salerno, Gabriel habitator Salerni. Henricus Scattaretica, Martuccius Scattaretica, Jacutius Calzolarius dictus Sclavone. Feulus de Battisac- co, Thomasius filius eius dictus Scarabotto, Martutius de Borzaria, Martutius filius eius. Deuchefece Ga- liotta, Tudiscus Barberius, Jacuczulus Comitus, Jacuczulus Ventrella, Feulus Pirillus de Salerno. Robertus Pannone habitator Salerni. Robertus Senescallus dictus Niger, Rogerius familiaris eius, Cubellus Ma- nescallus, Pascalis Quaranta, Muczillus de DopnoMusco, Jacobus de DopnoMusco naturalis, Colutius de DopnoMusco naturalis, Thomasius de DopnoMusco naturalis, Jacchettus Buccamugellus, Maczanus Buccamugellus frater. Jacobus de Ademairo, Johannes Bonaventura, familiaris dicti Pipilli de Sancto Magno, Nicolaus de Rogerio dictus Petorobara, Colutius de Forgia, Pipillus Grecus de Salerno, Francillus de Cera, Johannes Russus, Lercarius frater eius naturalis. Riccardus Marchisius, Judex Nicolaus de Jaquinto, Notarius Philippus Dardanus, Palmerius Luchese, Riccardus Cretacius, Plantidellus Scarza Cur- biserius, Henricus de Sancto Magno, Zottulus frater eius, Nicolaus Scattaretica filius quondam Riccardi, Alduinus de Alduino, Pandullus de Judice, Fupillus frater eius. Honofrius de Alfano, Jacobus Amalfita- nus de Salerno. Thomasius de Gratiolo, Cicculus de Alexandro dictus presbiter. Notarius Paulus Roma- nus, Guillelmus Mele, Riccardus de Manfrido, Anitus Nuczulus, Rogerius de Oleastro, Robertus filius eius, Jacobus Gerbinus, familiaris Abbatis Riccardo de Sancto Magno, Riczillus Stracza filius Plantidelli Martutius Barberius, benedictus Tabernarius, Magister Matteus Cocus, Masellus de Sancto Magno natu- ralis, Zeulus de Oliverio, Nicolaus de Casali Vetere, Grecus de Fasanaria, Rogerius Constantino, Dona- tus de Constantino, Riccardus de Goderio, Pascarellus filius eius, familiares dicti Philippi de Sancto Magno Militis. Johannes Ioncatella, Philippus Tabernarius, Cuczulus Apicella, Petrillus Apicella, familiares Masulli de Sancto Magno; Nicolaus Paganus de Salerno, Thomasius Paganus, Marcellus Aversanus, Andreas de Procida, Savinellus de Adria, Blasius Johannes de Asogone, familiares eiusdem Nicolai, Caimo- li Pacchimeli, Fruczillus de Fermo, Dopnus Rogerius de Amato, Venutus de Sanctoro, Cicculus Fagella di Capoczano, Masius de Asclittino familiares dicti Cicculi de Sancto Magno. Tutius de Constantio, Johannes de Constantio, Henricus de Constantio, Litterius de Constantio, Maffeus de Constantio, Cicchel- lus de Pandulfo, Meulus Platearius, Gaudiosus de Pandulfo, familiares dicti Philippi de Sancto Magno Militis, Johannes de Constantio, Feulus eius filius, Symeon de Linguito, Angelus de Constantio, familiares Philippi de Sancto Magno Militis, Paulus de Ventura, Philippus Blanculella, Lucarellus de Ferragal- lo, Granatulus frater eius, Petrus de Oliverio, Angelus Cenatempore, Marcus eius frater, Jacobus Cena- tempore, Angelus de Toro Familiares Buffoli de Sancto Magno. Thomasius de Corrado, Bescus de lo- viente, Mattheus Ferrarius, Ristaynus de Laureno. Manzerillus de Sancta Maria naturalis, Judex Johannes de Raymundo Familiares Abbatis Nicolai de Sancto Magno. Nicolaus Scillatus Miles, Matteus filius eius, Robertus Scillatus Miles Prothontinus Salerni, Thomasius Scillatus Miles, Riccardus filius eius, Jac- chettus Scillatus, Angelus Scillatus, Johannes Scillatus, Guillelmus Scillatus, Zardullus Marchisanus, Thomasius Comitus dictus Bassus, Jacobus Marchisanus, Andreas Marchisanus, Nicolaus Marchisanus, Fran- chellus Paganus, Riccardus de Canalibus, Pandullus de Canalibus, Johannes de Canalibus naturalis. Johannes Cavaselice, Rogerius frater eius. Paulus de Benedicto, Nicolaus Carrillus. Judex Bernardus Scar- sus, Pandullus de Prothojudice, Thomasius de Prothojudice, Tuczillus Macza, Bertullus Buccamugellus de Salerno. Guido de Palearia Miles, Martutius dictus Cetera. Magister Guillelmus Barberius, Notarius Salernus, Guillelmus Butilli Russi, Masullus de Montefredano, Masullus dictus Guacza Fratese, Petru- tius Nicolaus dictus Guacza, Nicolaus de Capite Silari, Nicolaus Marotta, Johannes Franciscus. Nicolaus Domine Johanne, Pascales Guarcillus, Petrus Franciscus. Jacobus Nicolai Domine Johanne, Nicolaus frater eius. Guillelmus de Amele, Petrus de Montesarculo, Petrus Surcet, Rogerius Bernardi, Familiares dicti Nicolai Scillati Militis, Leonardus Aversanus, Cuntulus de Platamone, Nicolaus Petri Casolfi, Johannes de Matteo. Bartholomeus Petri Gisulfi, Palumbulus, familiares dicti Prothontini. Robertus de Alemanea, Thomasius de Alemanea frater eius. Johannes de Primicerio, Cercza, Nicolaus Ratore dictus Baccellieri, Johannes de Manfrido, Nicolaus Carpignono, Judex Jacobus Dopne Benture, Andreas de Dopna Bentura, Thomasius de Magistro Rogerio de Bonaventura, Notarius Jacobus de Manfrido, Ber- nerius de Magistro, familiares eiusdem Roberti Scillati. Nicolaus de Bonaventura familiaris Riccardi Scillati Militis. Riccardus de Toro, Johannottus Scattaretica naturalis, Jngerius Butrominus. Masellus Mer1- clafabe, Robertus Ficzo de Salerno. Conradus de Pastina, Nicolaus frater eius, Petrus de Blunea di Materno pertinentiarum Salerni, Biscardus Comitus, Judex Alibertus de Porta, Judex Philippus de Porta, Judex Jacobus de Porta, Thomasius de Porta Junior. Malgerius Scottus, Zottulus de Porta, Bernillus Campobasso, Zottulus de Oculo de Salerno, Riccardus de Jacono Roberto, Nicolaus frater eius de Felet- ta pertinentiarium Salerni, Tristaynus de Pastorano, pertinentiarum Salerni, Henricus frater eius, Petrus de Asclintino, Asclintisculus filius eius de pertinentijs Salerni, Jacuczulus Grecus, Thomasius Macza, Thomasius filius eius. Johannes Macinelli, Cuczulus Marinarius, Pascalis Cantalapica. Johannes Curialis, Rizzillus filius eius, Petrus de Vallone, Magister Bernardus Maniscalcus, Todiscus Fundicarius, Thomasius de Fiorito dictus Verderamo, Nicolaus Fundicarius, Palermus de Ambrosio, Riccardus de Ambrosio frater eius. Thomasius Comite Miles, Pandullus Comite, Henricus Comite, Guidutius Comite fratres de Salerno, Andreas de Abbamonte, Colutius de Abbamonte, Marcucius Romanus, Petrus Rollu, Andreas Rollu, Johannes de Perari, Mattheus Vincina, Petrus Murrus, Cubellus Sabatinus, Petrullus Sabatinus, Johannottus de Urso, Paolus de Canali, Mottula de Simeone, Jacobus de Surdina, Angelus de Surdina, Jacobus de Presbitero, Camillus filius eius, Jordanus Rufulus, Cartillus Rufulus, Guillelmottus de Marco, Dominus de Marco frater eius, Mastillus de Marco, Guillelmus de Americo, Natalis de Americo, Ga- lardus de Sancto Magno naturalis, Colella frater eius, Angelus Tardius dictus Dimmi, Cola Tardius dic- tus Sorta. Rogerius Scillatus, Riczillus Caracensis, Johannes Tivulus, Guillelmoctus Carrensis, Cubellus frater eius, Dominicus Flinea, Gualterius Flinea, Nicolaus Flinea filius ipsius Dominici, Galganus Flinea frater eorum, Masellus de Halastro, Nicolaus de Fatio, Rogerius Deulodede, Riccardus dictus Valente, Paulus de Luca, Nicolaus eius filius, Lucarellus de Luca, Johannes de Grella, Cubellus de Guido, Mottula de Ventura, Thomasius Perrellus, Perrillus Scalurtus de Pastina, Angelus Bunesta, Nardellus de Bino, dictus Cecere, Guillelmottus Murinus, Thomasius de Vico, Boffus de Cannizato, Fucinus Sabatinus, Per- settus de Montana, Comune frater eius, Jacobus de Marotta, Riccardus de Montana, Johannes frater eius, Johannes de Aprecano, Thomasius de Montana, Johannes Mercatante, Philippus filuis quondam Guillelmi, Nicolaus de Montecorbino, Moczula de Montella, de Castellione dictus Boscus, Angelus dictus Volpe, Nicolaus sutor, Nicolaus Sabatinus, Rogerius de Anzano, Cecere Beretta, Johannes de Landò, Durante de Sancto Adiutorio habitàtor Salerni. Martius de Molenzula, Cubellus Japparellus, Thomasius de Sinno macellarius, Parente de Salerno, Petrus Frisarius, Johannottus Pappacarbonus, Nicolaus Plan- tullus, et Philippus fratres, filij Philippi Leonardi de Granato, Riccardus de Joyo, Nicolaus de Calabria, familiares dicti Roberti Prothontini, Nicolaus Macza, et Martullus Orlandus dictus Marchetta.

In cuius rei testimonium, Jndulti scriptum ex inde fieri, et pendenti Maiestatis nostre sigillo jussimus communiri. Datum Neapoli, per manus Johannis Grilli de Salerno Militis etc. Anno Domini MCCCXXXVIII die 15 Junij, VI. Indictionis. Regnorum vero nostrorum XXX» (1337-38 et 39 Ind. 15 a car. 93 a tergo 96, e 99).

Lascia un commento